Regulamin sklepu hardtops.pl

US IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. PIĘKNE WIDOKI 53, OSŁONINO 84-100

REGON: 380858116, NIP: 5871717910

Numer KRS: 0000741265
BANK PKO

NR konta: 36 1020 1912 0000 9802 0160 9148

Radosław Piechowiak
codzinnie w godz. 10:00 – 22:00  tel. kom. 791-660-160

 

Zamówienia złożone do godziny 11:00 są realizowane tego samego dnia*

*dla produktów o podanym czasie wysyłki 24h
*dotyczy tylko wysyłki kurierem

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Wszystkie podane ceny to ceny BRUTTO

2. Chętnie odpowiemy na pytania!! Pisz , dzwoń. Pracujemy od 10-21

3. Przesyłkę wysyłamy w dowolne miejsce w kraju w tej samej cenie (np. teren budowy)

4. Najważniejszy dla nas jest mail potwierdzający zamówienie, tam proszę zapisać wszelkie uwagi.

 

CZAS REALIZACJI:

Paczkajest wysyłana w ciągu 24h od zaksięgowania przelewu na koncie(przeważnie tego samego dnia), W szczególnych sytuacjach, niezależnychod nas, opóźnienie może wynieść do kilku dni.
REALIZACJA ZAMÓWIENIA – WYSYŁKA

Firma nasza prowadzi sprzedaż wysyłkową, realizowaną za pomocą Poczty Polskiej oraz poprzez firmę kurierską UPS.

Kilka uwag dotyczących przesyłek:

Do wylicytowanej kwoty, należy dodać koszty przesyłki według cennika podanego na stronie produktu.

Jeżeli koszty te, nie są podane, prosimy o kontakt przed wpłatą.

Paczki staramy się pakować solidnie, tak samo, jak my sami chcielibyśmy je otrzymać.

Ewentualne reklamacje dot. błędów w wysyłce, braków lub uszkodzenia przesyłki mogą być składane w terminie jednego tygodnia od daty jej otrzymania.

PŁATNOŚCI – PRZEDPŁATA NA KONTO:

Ta forma płatności obniża koszty przesyłki, oraz nie wymusza trzymania przy sobie czasem nie małych kwot, czekając na pracownika Poczty Polskiej lub kuriera.

 

W tytule wpłaty prosimy podać numer zamowienia lub aukcji ( w przypadku wystawienia faktury proszę wpisać słowo- FAKTURA) ! Każde dodatkowe informacje nie będą brane pod uwagę,

oraz mogą przedłużyć identyfikacje wpłaty oraz wysyłkę towaru.

Wszelkie dodatkowe informację proszę podawać w mailu potwierdzającym zamówienie.

PŁATNOŚCI – ZA POBRANIEM

Ta forma płatności skraca czas realizacji, jest bardzo wygodna dla kupującego.
Płatność następuje przy odbiorze towaru od pracownika Poczty Polskiej lub kuriera.

 

ZWROT TOWARU
Zgodniez „USTAWA Z DNIA 2 MARCA 2000 R. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY (DZ. U. Z DNIA 31.03.2000)”
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu towaru w terminie 10 dni od jego otrzymania. Towar musi być w oryginalnym opakowaniu oraz nie nosić śladów użycia. O zwrocie należy poinformować nas w ciągu 10dni na adres: info@usimport.pl, jeszcze przed wysłaniem paczki. Podamy adres do przesłania towaru. Prosimy w takim przypadku o załączenie: dowodu zakupu (faktura lub paragon), pisma o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży oraz numer konta do przelania należności. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem, paczkę należy wysłać na własny koszt. Zwroty lub reklamacje proszę wysysłac do nas na swoj koszt klienta lub na nasz koszt po wcześniejszym wezwaniu przez naszą firme Kuriera. Proszę nie wysyłać do nas przesyłek Pocztą Polską. Adres do zwrótów lub reklamacji:

US IMPORT Piękne Widoki 53 84-100 Osłonino

 

DOKUMENT ZAKUPU

Wystawiamy na wszelkie zakupy paragon na życzenie możemy wystawić fakture VAT. Jednakże do zaginionego podczas transportu paragonu, niemożemy wystawić duplikatu. Oczywiście do faktury duplikaty wystawiamy bez problemu.

REKLAMACJE

Reklamację prosimy składać pisemnie na adres firmowy:

US IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONODPOWIEDZIALNOCI

 ul. PIKNE WIDOKI 53,  OSŁONINO  84-100

 REGON: 380858116, NIP: 5871717910

Numer KRS: 0000741265

W uzasadnionych przypadkach podstawą zwrotu jest przesłanie reklamowanego towaru wraz reklamacją.

 

REKLAMACJA USŁUGI KURIERSKIEJ

W razie uszkodzenia paczki konieczne jest wypełnienie wraz z kurierem: „Protokółu szkodowego. z opisem stanu paczki. Kurier ma obowiązek poczekać i wypełnić taki wniosek. Bez tego protokołu nie będzie możliwości złożenia reklamacji. Prosimy o jak najszybsze przekazanie listem poleconym protokołu na adres firmowy, abyśmy mogli zająć się likwidacją szkody. Reklamację usługi kurierskiej możemy złożyć ukuriera do 30 dni od daty nadania paczki.

NIEODEBRANIE PACZKI

Nieodebranie paczki z jakiegokolwiek powodu powoduje, iż klient zostanie obciążony kosztami zwrotu. Ewentualna kolejna wysyłka tylko po opłaceniu z góry kosztów powtórnej wysyłki.

ZWROT NALEŻNOŚCI– w obrocie profesjonalnym

 

Dotyczy zwrotów należności pochodzących z reklamacji i zwrotów, w uzasadnionych przypadkach bądz za porozumieniem stron.
Podstawą do wykonania takiego przelewu jest faktura korygująca. Po otrzymaniu towaru (lub uznaniu reklamacji) wysyłamy na adres fakturę korygującą. Na dokumencie prosimy o umieszczenie danych do przelewu i numeru konta. Przelew środków następuje zawsze po odesłaniu podpisanej faktury korygującej.
Jaki kolwiek zwrot należności może być wykonany tylko i wyłącznie przelewem na wskazane konto.

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.
Us Import to sklep internetowy, dostępny w domenie usimport.pl, prowadzony przez US IMPORT z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisaną do rejestru Nr ewid. Rejestru Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Poznania: 24048/2006/S z dnia 15-03-2007 roku, NIP: 781-168-91-28, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym info@usimport.pl bądź nr tel. +48791660160, +48668194962.

1. US IMPORT prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.usimport.pl.
2. Klienci mają możliwość korzystania z Usimport.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Usimport.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Usimport.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z US IMPORT dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których US IMPORT jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Usimport.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a US IMPORT, której przedmiotem są usługi świadczone przez US IMPORT, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Usimport.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Usimport.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Wszystkie produkty dostępne w Usimport.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Usimport.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT bądź paragon. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Paragon dostarczany jest w formie tradycyjnej.
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w zamówieniu w Usimport.pl w zakładce „Formy płatności”.
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a US IMPORT dotycząca zakupu danego produktu w Usimport.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Usimport.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Usimport.pl, US IMPORT może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Usimport.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
– Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach US IMPORT zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
– Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym US IMPORT, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
– Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
– Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie „WYSYŁKA I ZWROTY”. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Usimport.pl w zakładce „WYSYŁKA I ZWROTY”.
11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Usimport.pl, US IMPORT zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Gwarancja jest wystawiana na podstawie dowodu zakupu na 12 miesięcy. Reklamację prosimy składać pisemnie na adres firmowy:

US IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONODPOWIEDZIALNOCI

 ul. PIKNE WIDOKI 53,  OSŁONINO  84-100

 REGON: 380858116, NIP: 5871717910

Numer KRS: 0000741265

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt US IMPORT. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
14. US IMPORT odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
15. Reklamacje z tytułu rękojmi należy złożyć w formie pisemnej na adres US IMPORT podany w górnej części Regulaminu, na koszt Usimport.pl. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane po skontaktowaniu się z US IMPORT poprzez adres mailowy info@usimport.pl.
16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że US IMPORT niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez US IMPORT albo US IMPORT nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
17. US IMPORT rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni US IMPORT nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi US IMPORT. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Usimport.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres info@usimport.plw okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez US IMPORT dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do US IMPORT na swój koszt.
20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Usimport.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Usimport.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
21. Podane przez Klientów dane osobowe US IMPORT zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
22. US IMPORT może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Usimport.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez US IMPORT, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Usimport.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
23. Klient przy pierwszym logowaniu w Usimport.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z USIMPORT.
24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez US IMPORT w ramach Usimport.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1.US IMPORT oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. US IMPORT oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności US IMPORT oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. US IMPORT oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Usimport.pl.
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Usimport.pl jest:
a. US IMPORT- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez US IMPORT
b. Sklep oraz US IMPORT- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.
3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, US IMPORT udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Usimport.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością US IMPORT oraz Sklepu w zakresie Agito.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Usimport.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
6. Klienci mogą przeglądać Usimport.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Usimport.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez US IMPORT informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez US IMPORT oraz Sklep. i za zgodą Klientów.
9. W przypadku uzyskania przez US IMPORT lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usimport.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, US IMPORT lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w Usimport.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Usimport.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Usimport.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
11. US IMPORT oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy US IMPORT lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez US IMPORT lub Sklep danych osobowych innemu niż US IMPORT lub Sklep administratorowi danych.
12. US IMPORT oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. US IMPORT oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. US IMPORT lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec US IMPORT lub Sklepu. lub też gdy US IMPORT lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Usimport.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
13. Dodatkowo, okazjonalnie, US IMPORT za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Usimport.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
14. US IMPORT wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
15. US IMPORT stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Usimport.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Usimport.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

 

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę nadaj na adres:

US IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONODPOWIEDZIALNOCI

 ul. PIKNE WIDOKI 53,  OSŁONINO  84-100

 REGON: 380858116, NIP: 5871717910

Numer KRS: 0000741265

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

US IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONODPOWIEDZIALNOCI

 ul. PIKNE WIDOKI 53,  OSŁONINO  84-100

 REGON: 380858116, NIP: 5871717910

Numer KRS: 0000741265

info@usimport.pl

 

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….
UWAGA JEŚLI NA TOWAR ZOSTAŁA WYSTAWIONA FAKTURA NA FIRMĘ, ZNACZY TO, ŻE KLIENT NIE JEST KONSUMENTEM I POWYŻSZY REGULAMIN GO NIE DOTYCZY!
W przypadku obrotu profesjonalnego zwrotów nie przyjmujemy możliwa jest ewentualnie wymiana towaru na inny z oferty.